Příští rok nashledanou!

Vše má svůj začátek a konec, tak i náš tábor. Vzpomínky na krásné i těžké chvíle zůstanou. Byli jsme opravdová táborová rodina a tak to i zůstane.Na fotkách je to vidět. Děkujeme všem vedoucím, praktikantům, kuchařkám, uklízečce i všem ostatním za odvedenou práci a za společně strávené chvíle, byli jste úžasní. Krásně jsme se vzájemně doplňovali a vznikl z toho pekelně dobrej tábor. Odpočiňte si a užijte si zbytek léta!  Omlouváme se rodičům za případné drobné ztráty oblečení a dalších drobných věcí, ke kterým na táborech bohužel dochází. Většinu z nich našel někdo jiný doma v kufru… Všechny „ztráty a nálezy“ má u sebe a řeší pí. Křivková, tel. 723 155 141.

Příští rok ahoj na táboře
INDIÁNSKÉ LÉTO.

Jaruška Křivková Santóš