LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ

Nesmí být starší 30 dnů. Bohužel nelze uplatnit to loňské.

Vážení rodiče,
přinášíme Vám aktuální informace ke konání táborů v letošním roce.
Tábory se budou konat v plánovaných termínech.
Podrobné pokyny Vám přikládáme zde. PROSÍME PŘEČÍST A DOPLNIT.
Aktuálně se připravujeme dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a Hygienické stanice tak, aby naše tábory byly pro Vaše děti bezpečné a aby nemuselo dojít k jejich předčasnému ukončení z důvodu výskytu nákazy COVID-19.
Pro hladký průběh tábora budeme potřebovat i Vaši součinnost.
Půjde především o dodání aktuálních (max. 30 dní starých) posudků o zdravotní způsobilosti a aktualizovaných prohlášení o bezinfekčnosti, které Vám rozešleme emailem.
Více informací naleznete v pokynech zde.
Věříme, že i přes tyto komplikace si děti tábory užijí !!!