Brigádování – víkendová příprava

Brigádování – víkendová příprava

Ve dnech 12.- 14. června 2020 proběhla brigáda pro přípravu našeho letního tábora. Vaši vedoucí uklízeli, stěhovali, opravovali a jinak zvelebovali budoucí destinaci našeho letního prázdninového tábora. Podvečerní grilovačka byla věnována proškolení, budoucí náplni a bezpečnosti pobytu. Moc se na Vás těšíme a i přes některá malá dobíhající Corona omezení si to společně príma užijeme! Ať žijou prázniny!

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ

Nesmí být starší 30 dnů. Bohužel nelze uplatnit to loňské.

Vážení rodiče,
přinášíme Vám aktuální informace ke konání táborů v letošním roce.
Tábory se budou konat v plánovaných termínech.
Podrobné pokyny Vám přikládáme zde. PROSÍME PŘEČÍST A DOPLNIT.
Aktuálně se připravujeme dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a Hygienické stanice tak, aby naše tábory byly pro Vaše děti bezpečné a aby nemuselo dojít k jejich předčasnému ukončení z důvodu výskytu nákazy COVID-19.
Pro hladký průběh tábora budeme potřebovat i Vaši součinnost.
Půjde především o dodání aktuálních (max. 30 dní starých) posudků o zdravotní způsobilosti a aktualizovaných prohlášení o bezinfekčnosti, které Vám rozešleme emailem.
Více informací naleznete v pokynech zde.
Věříme, že i přes tyto komplikace si děti tábory užijí !!!